MMG

Kontaktujte nás!

e-mail: recepcia@nzz.sk
           nzz@nzz.sk
tel.: +421 52 285 12 11
Práčovňa
Penzión Levoča
Penzión Kežmarok
Penzión Lev. dolina

NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE

 
Poliklinika ALEXANDRA
 

POLIKLINIKA ALEXANDRA
 
 
Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra prichádza s novou kvalitou, v novej podobe poskytovania liečebno – preventívnej starostlivosti nielen v samotnom meste Poprad, jeho okolí a priľahlom regióne.

Poliklinika Alexandra ponúka 18 odborných ambulancií, ktoré spolupracujú s vlastným rádiodiagnostickým centrom. V ňom sa nachádza skiagrafické, ultrasonografické a mamografické pracovisko v digitálnej kvalite, s uchovávaním obrazovej dokumentácie v PACS-e. Snímková dokumentácia sa odosiela internou sieťou, alebo T3C sieťou indikujúcim lekárom. V niektorých prípadoch je možné ich napáliť na CD. 


 
Neštátne zdravotnícke zariadenie Poliklinika Alexandra v Poprade spĺňa dostupnosť liečebno – preventívnej starostlivosti v  sieti poskytovateľov lekárskej starostlivosti .